AK Tech Home  |  Sitemap  |  English
기업정보 제품소개 생산설비 품질보증 Contact Us
 
  AK Tech Vacuum Valve, Sub Assembly and vacuum sealing solution for Semiconductor fab  
 
products
용접형 메탈 벨로우즈
진공밸브(Vacuum Valve)
히타(Heater)
자성유체(Magnetic Fluid)
RPS(Remote Plasma Source)
ESC(Electrostatic Chuck)
 
bullet 자성유체(Magnetic Fluid)
HOME > products > 자성유체(Magnetic Fluid)
 
자성유체란 자기장이 있는 상태에서 강한 자성을 가지는 유체를 말합니다.
일반적으로 유기용매나 물과 같은 매개 용매속에 가둔 나노크기의 강자성체로 이루어진 교질 형태의 액체입니다.
AK Tech는 반도체 제조 장비에 사용되는 자성유체 제품의 생산 및 수리 서비스를 제공합니다.
THROUGH HOLE MOUNT FEEDTHROUGH
THROUGH HOLE MOUNT FEEDTHROUGH
 
THROUGH HOLE MOUNT FEEDTHROUGH
THROUGH HOLE MOUNT FEEDTHROUGH
 
SPINDLE ASSY,INDEX,OIL FILLED,C3ALT
SPINDLE ASSY,INDEX,OIL FILLED,C3ALT
Process PVD
OEM Code 02-324753-00
 
LOW SHAFT FEEDTHROUGH
LOW SHAFT FEEDTHROUGH
 
HOLLOW SHAFT FEEDTHROUGH
HOLLOW SHAFT FEEDTHROUGH
     
 
  기업정보   |   CEO인사말  |  회사개요  |  회사연혁   |   조직도   |   Vision   |  오시는 길   |  제품소개   |   용접형 메탈 벨로우즈   |   진공밸브 (Vacuum Valve)   |  히타(Heater)
  |   자성유체(Magnetic Fluid)   |   RPS(Remote Plasma Source)   |   생산설비   |   연구개발   |   품질보증   |   고객지원센터   |   공지사항   |   온라인상담   |   채용안내   |   자료실
 
 
AK Tech 경기도 수원시 권선구 고색동 산업로 156번길 125-25
Tel 031-210-4000 | Fax 031-211-0861 | E-mail aktech@aktech.kr
Copyrights(c) 2011 AK Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.